Back to Top

Warg’s Hill

m

Warg’s Hill to niewielkie wzgórza znajdujące się na wschód od Ely Village, zamieszkałe przez Wolfangi oraz Wargi.

Preferowany poziom:

20-30

Trudność:

Zysk:

Skałki do wykopania:

Raw Tin

Raw Tin

Po drodze spotkasz:

WyglądNazwaEXPHPŁup
Snake
Snake121500-2 Apple, 0-3 Vial of Poison, 0-1 Snake Fang, 0-1 Snake Tail, 0-1 Metal Fragment I

Droga do expowiska:

Na expowisku spotkasz:

WyglądNazwaEXPHPŁup
Wolfang
Wolfang302500-2 Ham, 0-2 Claw, 0-3 Wolfang Fur, 0-2 Fang, 0-1 Metal Fragment I
Warg
Warg1306000-2 Steak, 0-5 Fang, 0-3 Warg Fur, 0-2 Claw, 0-1 Metal Fragment I, 0-1 Metal Fragment II

Mapa expowiska: